Integritetspolicy för Ädelsmedjan Sverige AB

Introduktion och sammanfattning

Din personliga integritet är viktig för Ädelsmedjan Sverige AB (”Ädelsmedjan” eller ”vi”). I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.
 • För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline.
 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
 • För att fråga dig om Ädelsmedjan och din upplevelse av oss.
 • För att påminna dig om en övergiven ”shoppingbag”.
 • För att skapa och underhålla ett kundkonto (inkl. funktioner såsom favoriter).
 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har.

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan. Du kan läsa om hur, varför och hur lång tidsperiod vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Ädelsmedjan Sverige AB, med organisationsnummer 553869-7409, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Klarna, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling.

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@adelsmedjan.se eller ring oss på 070-960 00 22. Vår adress är Grönedegatan 2, 590 37 Kisa.

Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på Ädelsmedjan. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt:

 • För att vi försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
 • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag.
 • För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.
 • Om en vän har tipsat dig om oss via tips-plattformen så kommer vi dela en hashad (icke läsbar) version av din e-postadress med den leverantör av teknisk plattform som gör det möjligt att tipsa vänner. Syftet är att veta ifall vi ska betala leverantören av tjänsten för tipset eller inte. Notera att leverantören alltså inte kan omvandla detta till en e-postadress.
 • För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.
 • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EEA?

Ädelsmedjan behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi leverantörer från länder utanför EU/EEA. Om vi överför dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer Ädelsmedjan att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå. 

Kontakta oss ifall du har några frågor om hur vi delar dina personuppgifter eller ifall du vill ha information om de säkerhetsåtgärder vi har.

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan. I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att gå rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att Ädelsmedjan begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att fråga oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet) Denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall: :

 • Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och
 • Behandlingen utförs automatiskt

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från Ädelsmedjan till en annan dataansvarig.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. I tabellen kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter (syften med behandlingen), vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för varje syfte.

Behandling före köp

För att vi ska kunna kommunicera med dig, för att spara en tavelvägg som du har skapat och för att få feedback från dig så måste vi behandla dina personuppgifter. Om du inte förser oss med dina personuppgifter för dessa syften så kommer vi inte kunna förse dig med tjänsten eller besvara dina frågor.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter behandlar vi?Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att spara din övergivna varukorg och påminna dig om produkten/erna du har lämnat i varukorgen om du har startat ett köp genom att skriva in din e-postadress.Information om din varukorg och e-postadressen som du gav oss när du började ditt köp.Vårt berättigade intresse att göra det så enkelt som möjligt för dig att köpa den produkt du har visat intresse för genom att lägga den i varukorgen.Från och med stunden du placerar produkten i varukorgen tills du genomför ett köp, men inte mer än fem (5) dagar.
För att besvara dina frågor.Ditt namn, kontaktinformation, bilder som du skickar till oss och annan information som du förser oss med.Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt med dig.I tre (3) år eller så länge det krävs av lagen

Behandling som krävs för genomförande av köp och avtal, etc.

För att vi ska kunna genomföra ditt köp, till exempel leverera produkten, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgar eller andra krav, som till exempel bokföringslagens krav att spara uppgifter samt konsumentskyddslagar. Om du inte förser oss med personuppgifter för dessa syften kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss.

Vänligen notera att även våra leverantörer av betalningslösningar behandlar dina personuppgifter för att administrera betalningen för din order. Våra leverantörer av betalningslösningar är oberoende ansvariga för sån behandling. Vissa av våra leverantörer av betalningslösningar tillåter dig att välja ett enklare sätt att genomföra köp genom att automatiskt fylla i dina personuppgifter eller bli ihågkommen på din enhet.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter behandlar vi?Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att administrera ditt köp, dvs att veta vem vi ingår ett avtal med, för att bekräfta ditt köp, för att leverera ditt köp och kommunicera med dig angående din leverans samt samla information om din upplevelse.Ditt namn, kontaktuppgifter som e-postadress och leveransadress, orderinformation, vald betalningsmetod och IP-adressBehandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt med dig.Tolv (12) månader efter lagd order.
Om du vill använda din ångerrätt, öppet köp eller byta din produkt och för att kunna följa konsumentsskyddslagar.Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress och information om ditt köp, till exempel din betalningsmetod. Vi sparar även informationen som du angav när du använder din ångerrätt, öppet köp eller när du byter en produkt.Behandlingen är nödvändig för utförandet av vårt kontrakt med dig och för oss att följa relevanta konsumentskyddslagar.Från när du genomför ditt köp och tolv (12) månader därefter. Om du väljer att nyttja någon av dina rättigheter kommer vi att behandla dina personuppgifter tills vi har tagit ett beslut angående ångerrätten, öppet köp eller bytet av en produkt och slutfört eventuell återbetalning eller skickat den nya produkten till dig.
För att hantera eventuella klagomål, reklamationer och/eller rättsliga tvister mot oss.Ditt namn, kontaktuppgifter, information du uppgett som är relevant inom ramarna för klagomålet, reklamationen och/eller rättsliga tvisten.Behandlingen är nödvändig för oss för att följa relevanta konsumentskyddslagar och vårt berättigade intresse att hantera klagomål, reklamationer och/eller försvara oss mot rättsliga krav.Från när vi blir uppmärksammade om ditt klagomål, din reklamation och/eller rättslig tvist och så länge det är pågående. Om vi avvisar ditt anspråk så lagrar vi alltid informationen i tolv (12) månader ifall du skulle välja att ha din rättsliga tvist granskad av en annan insats.
För att följa lagar, såsom exempelvis bokföringslagen och penningtvättslagstiftning.Information på din faktura som till exempel köphistorik, namn och kontaktuppgifter.Behandlingen är nödvändig för att vi ska följa relevant lagstiftning.Från när du genomför ditt köp och sju (7) till åtta (8) år i enlighet med svensk bokföringslag och fem till tio (5-10) år enligt penningtvättslagstiftning.
Om en vän har tipsat dig om oss så behandlar vi dina personuppgifter för att kunna betala vår leverantör som förser oss med den tekniska lösningen för att tipsa till vänner.En hashad version (text-ID) av din e-postadress.Vårt berättigade intresse är att se till att vi bara betalar vår leverantör för köp från nya kunder som har hänvisats till oss via deras plattform.E-postadressen sparas aldrig av oss i detta syfte.

Behandling för att hantera recensioner

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter behandlar vi?Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att skicka e-postmeddelanden som ber dig om recensioner efter ditt köp.Ditt namn, din e-postadress och dina orderdetaljer.Vårt berättigade intresse är att kontakta dig med en förfrågan att betygsätta eller recensera ditt köp och din upplevelse för att förbättra framtida upplevelser för dig och andra kunder.Tills vi har skickat vår förfrågan till dig.

Behandling för att hantera ditt kundkonto

För att hantera ditt kundkonto behandlar vi dina personuppgifter för utförandet av vårt kontrakt med dig. Om du inte förser oss med personuppgifter för detta syfte kan vi inte förse dig med ditt kundkonto.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter behandlar vi?Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att hantera ditt kundkonto som du har skapat. Detta inkluderar att skicka dig uppdaterad information om ditt konto och vår integritetspolicy. Det inkluderar också behandling för att vidta säkerhetsåtgärder gällande ditt konto.Ditt namn, personnummer, e-postadress, mobilnummer, cookies och IP-adress, användarnamn och leveransadress.Behandling är nödvändigt för utförandet av vårt kontrakt, för att förse dig med ett konto när du har bestämt dig för att ha ett konto. Behandling för att skicka uppdateringar av vår integritetspolicy till dig är nödvändigt för att följa lagar och regler.Vi lagrar dina personuppgifter från när du gör ett köp och två (2) år från din senaste inloggning eller tills du ber oss att ta bort ditt konto.

Behandling för att kommunicera nyheter, inspiration och relevanta erbjudanden till dig

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?Vilka personuppgifter behandlar vi?Vad är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter?Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för det specifika syftet?
För att på begäran skicka nyhetsbrev och relevanta erbjudanden till dig samt för att skicka marknadsföring till dig som har genomfört ett köp.Din e-postadress och köphistorik.När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. När du har gjort ett köp behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att skicka relevant direktmarknadsföring. Detta gör vi bara om du gjort ett köp och inte invänt mot att ta emot marknadsföring.Om du har valt att få nyhetsbrev och relevanta erbjudanden kommer vi skicka dom tills du avregistrerar från våra nyhetsbrev. Om vi skickar nyhetsbrev baserat på vårt berättigade intresse skickar vi sådan marknadsföring i två (2) år efter ditt senaste köp om du inte motsätter dig att få marknadsföring dessförinnan.
För att göra riktad marknadsföring mot dig i sociala medier och hos tredje parts sajter.  Din e-postadress, cookies och IP-adress.Vårt berättigade intresse är att använda dina personliga uppgifter för direktmarknadsföring och att göra vår marknadsföring mer relevant för dig. Vi gör bara detta ifall du har genomfört ett köp från oss och inte har invänt mot att ta emot marknadsföring.Dina personuppgifter kommer att behandlas från när du har genomfört ditt köp i två (2) år om du inte motsätter dig vår marknadsföring innan.
För att publicera en recension som du har valt att skriva för att göra kundupplevelsen transparent för våra besökare samt för att marknadsföra vårt varumärke till potentiella kunder.Ditt namn och informationen som du har lämnat i din recension.Vårt berättigade intresse är att publicera recensionen som du har skrivit och delat på en recensions-plattform.Fram tills att du tar bort recensionen från recensions-plattformen.
För att marknadsföra våra produkter på vår hemsida kan vi komma att publicera dina bilder/filmer av produkten som du har delat på din sociala media-profil och taggat #ÄdelsmedjanlinenBilden/filmen som du har delat i sociala medier, ditt användarnamn och din text. Dessa kan inkludera personlig information om dig. Vårt berättigade intresse är att publicera material som du taggat #Ädelsmedjanlinen.Tills du framför att du inte längre vill att vi visar bilden/filmen på vår hemsida.

Cookies

Här hittar du mer information kring vår Cookie-policy. 

Hur har vi bedömt intresseavvägningen när den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar Ädelsmedjan dina personuppgifter och förlitar oss på vårt berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen. Vid bedömning av den rättsliga grunden förlitar vi oss på ett intresseavvägningstest genom vilket vi har fastställt att våra legitima intressen för behandlingen väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättighet att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi har angivit vårt berättigade intresse i tabellerna ovan. Vänligen kontakta oss ifall du vill läsa mer om hur vi har gjort detta test. Våra kontaktuppgifter anges i början av denna integritetspolicy.

Jag vill bli borttagen från Ädelsmedjan

Kontakta vår kundservice på info@adelsmedjan.se eller via telefon 070-960 00 22 så hjälper vi dig.


DESSA VILLKOR HAR FASTSTÄLLTS AV ÄDELSMEDJAN SVERIGE AB 2018-06-26

Om Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Ädelsmedjan använder informationen för statistikändmål, följa vad besökaren gör på webbplatsen samt för att förbättra och personalisera upplevelsen av webbplatsen. Det finns två typer av cookies – permanenta och sessionscookies.1. Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.2. En sessionscookie lagras på din dator så länge du är inne på en webbsida. Så fort du stänger ner webbläsaren försvinner sessionscookien.

Hur använder Ädelsmedjan cookies?

Ädelsmedjan använder cookies för att förbättra och anpassa webbplatsen efter dig som besökare. Exempel på funktioner som påverkas av cookies är: hantering av köp, inlogg till ditt kundkonto och varukorgen. Cookies hjälper också till att lagra viss information som anpassar reklam och erbjudanden för att ge dig som besökare en mer relevant upplevelse.

Permanenta cookies används exempelvis för att lagra eventuella personliga inställningar som gjorts på Ädelsmedjan.se, så att du slipper göra om samma sak varje gång du besöker vår webbplats. Sessionscookies används för att föra statistik över användandet på webbplatsen. Genom att använda Ädelsmedjans webbplats och/eller godkänna vår Integritetspolicy samtycker du till användandet av cookies.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte kunna genomföra köp på Ädelsmedjanlinen.se. Även övrig funktionalitet på sajten kan vara begränsad. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av det under säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att det när som helst går att manuellt radera cookies från din hårddisk.

Vilka cookies använder Adelsmedjan.se?

Grundläggande funktionalitet:

Ädelsmedjans e-handelsplattform sätter cookies för att grundläggande funktionalitet på sajten, såsom varukorgen och kassan etc. ska fungera.Typekit by Adobe – en cookie sätts för att typsnitt och anpassad design ska synas.

Annonsering och marknadsföring:

 • Bing Ads – en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet och optimera annonseringen på Bing.
 • Google Adwords – en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet och optimera annonseringen på Google.
 • Facebook Ads – en cookie sätts för att anpassa annonsinnehållet i Facebooks annonsprogram.
 • Google Dynamic Remarketing – används för remarketing.

Analystjänster

Google Tag Manager – används för att hantera spårning på sajten.Google Analytics – för att analysera hur besökarna använder sajten sätter Google Analytics cookies för att spåra vad besökarna gör. Här kan du läsa mer om hur de används. Vi anonymiserar IP och transaktions-id i spårningen. Hotjar använder en cookie för att analysera hur besökaren rör sig på sajten.

Hur tar man bort cookies?

Om du inte vill använda cookies kan du stänga av det under fliken inställningar i din webbläsare (se webbläsarens hjälpsidor för mer information). I webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookies från webbplatser du besökt.Ta bort cookies, PC: använd kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].Ta bort cookies, MAC: klicka på den webbläsare du använder dig av:
Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox 
Opera