I Alla hjärtans days-Quest:en här på Ädelsmedjan. Har Guldsmedsmästare Veronica Gullbrandson tagit sig an uppgiften att göra ett hjärta om dagen, fram till den 14:de.